Rodzina i św. Jan Paweł II

– to nasza inspiracja i misja.

 

 

 


Fundacja

Fundacja „Nasza Rodzina”
działa przy Parafii św. Jana Pawła II
w Warszawie


www.naszarodzina.org
e-mail: fundacja@naszarodzina.org
tel. : +48 530 006 089

Jest rzeczą nieodzowną i naglącą,
aby każdy człowiek dobrej woli
zaangażował się w sprawę
ratowania i popierania wartości
i potrzeb rodziny.

 

podpis JP2

 

jp2

rodzina rysunek

Wspieranie rodziny

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób w wieku emerytalnym.

Projekty prospołeczne

ProjektyIntegrowanie społeczności lokalnej; wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz ludzi starszych; krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.

uczen

Edukacja

Organizowanie odczytów, seminariów i warsztatów jak również innych form działalności oświatowej; wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji; organizowanie staży, praktyk i szkoleń.

Jan Paweł II

Planujemy budowę Centrum Rodziny pod wezwaniem Św. Jana Pawła II, katechumenium i centrum duchowości Św. Jana Pawła II; działamy na rzecz upowszechnienia wiedzy o życiu i działalności Św. Jana Pawła II oraz upamiętnienia jego osoby.

 JP2 foto