Planujemy budowę Centrum Rodziny pod wezwaniem Św. Jana Pawła II, katechumenium i centrum duchowości Św. Jana Pawła II; działamy na rzecz upowszechnienia wiedzy o życiu i działalności Św. Jana Pawła II oraz upamiętnienia jego osoby.