Kim jesteśmy?

1 września 2016 roku została powołana fundacja „Nasza Rodzina” jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą prowadzi od lat parafia pw. Św. Jana Pawła II w Warszawie. Naszym celem jest udzielanie pomocy oraz wspieranie polskich rodzin.

Co robimy?

Fundacja „Nasza Rodzina” działa na rzecz wzmocnienia instytucji rodziny w Polsce. Oprócz pomocy rzeczowej udzielamy wsparcia edukacyjnego oraz działamy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej. Pragniemy aktywnie przeciwdziałać wielu negatywnym zjawiskom społecznym, które nasiliły się w Polsce w ciagu ostatnich lat, takim jak rozwody i rozpady małżeństw.

Misja Fundacji

Misją Fundacji „Nasza Rodzina” jest udzielanie pomocy społecznej i edukacyjnej, wspieranie polskich rodzin.

Władze Fundacji

Prezesem Fundacji „Nasza Rodzina” jest Adam Stolarz.

Statut

Fundacja „Nasza Rodzina” prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach, wyrównywania szans życiowych, pomocy domom dziecka i rodzinom zastępczym. Więcej informacji na temat działalności Fundacji „Wawel z Rodziną” znajduje się w Statucie.