Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób w wieku emerytalnym.

rodzina rysunek